#Kế hoạch và Đầu tư
Trong lĩnh vực đầu tư, mức xử phạt đối với một số hành vi còn thấp, chưa đủ sức răn đe (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Tăng mức phạt đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

(BĐT) -  Hiện nay, một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) đã có thay đổi được Quốc hội thông qua, nhưng những quy định xử phạt vi phạm hành chính lại chưa được chỉnh sửa, bổ sung cho đồng bộ. Bộ KH&ĐT đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi thay thế Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&ĐT, trong đó đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa đối với các vi phạm.

Kết nối đầu tư