• Tìm nguồn lực cho chương trình hồi phục kinh tế

  08/11/2021 10:00

  (BĐT) - Chính phủ đang xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh Covid-19. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), dự kiến nguồn tiền thực hiện Chương trình khoảng 800.000 tỷ đồng (35 tỷ USD). Theo các chuyên gia, cần triển khai ngay Chương trình với quy mô lớn, phạm vi đủ rộng, đặc biệt phải gắn với các mục tiêu phát triển dài hạn, tạo nền tảng cho sự phục hồi và phát triển bền vững.
 • Chính sách hồi phục kinh tế cần tính cả ngắn và dài hạn

  22/09/2020 10:00

  (BĐT) - Triển vọng kinh tế của Việt Nam trong trung và dài hạn theo nhiều dự báo vẫn tích cực. Dù vậy, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức khó ước đoán, nhiều chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần có các bước đi, chính sách kịp thời, hiệu quả, ngoài hỗ trợ ngắn hạn, cần xem xét các vấn đề phát triển dài hạn và tận dụng cơ hội kinh doanh mới.
 • Ổn định vĩ mô tạo nền tảng cho hồi phục kinh tế

  01/09/2020 10:00

  (BĐT) - Dù nền kinh tế chịu tác động đáng kể từ dịch Covid-19 song chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã và đang giúp củng cố sức bền, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tạo đà cho sự hồi phục kinh tế từ năm sau.

chuyên đề

Kết nối đầu tư