#hoạt động thương mại
Năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam ước đạt gần 670 tỷ USD, tăng gần 23% so với năm 2020, trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 19%. Ảnh: Lê Tiên

Phía sau một con số kỷ lục

(BĐT) - Vượt qua năm 2021 “gập ghềnh” trong bối cảnh hoạt động thương mại toàn cầu chịu tác động nặng nề, chưa từng có, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu Việt Nam ước đạt gần 670 tỷ USD, tăng gần 23% so với năm 2020, trong đó, kim ngạch xuất khẩu (XK) tăng 19%. Kết quả này đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu (năm 2021 xuất siêu 4 tỷ USD), đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Trợ lực để đạt được con số kỷ lục đó đến từ đâu?

Kết nối đầu tư