#hiệu quả đầu tư
Theo kế hoạch, thời hạn thi công 18 tháng, nhưng đến nay Dự án Cầu Nam Lý (TP. Thủ Đức) mới đạt khoảng 50% khối lượng do vướng mặt bằng. Ảnh: Internet

Những dự án “rút ruột” nhà thầu

(BĐT) - Trên địa bàn TP.HCM, có rất nhiều dự án, vì nhiều lý do đã bị chậm tiến độ kéo dài, dẫn tới công trình chưa thể hoàn thành, làm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Hàng loạt nhà thầu dù thi công trên 50%, 70%, thậm chí đã đạt khối lượng trên 90% nhưng đang phải gánh nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng.
UBKT đề nghị Chính phủ bổ sung, đánh giá sâu hơn về hiệu quả của đầu tư và tín dụng. Ảnh: Internet

Đánh giá sâu hơn về hiệu quả của đầu tư và tín dụng

(BĐT) - Trong báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, những tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kinh tế cho rằng năm 2021 nền kinh tế đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, tuy nhiên, còn một số vấn đề Chính phủ cần bổ sung, đánh giá sâu hơn.  
Nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ là do công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, bố trí vốn không kịp thời, do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu… Ảnh: Lê Tiên

Nhiều dự án chậm tiến độ làm giảm hiệu quả đầu tư

(BĐT) - Chậm tiến độ, phải điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước là nguyên nhân chủ yếu làm tăng chi phí, giảm hiệu quả đầu tư. Năm 2020, dù giải ngân đầu tư công được cải thiện, đạt kết quả cao nhất trong nhiều năm, hiệu quả đầu tư bước đầu được nâng cao, nhưng số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổng hợp cho thấy, vẫn còn khá nhiều dự án chậm tiến độ, phải điều chỉnh.

Kết nối đầu tư