• Gỡ vướng cho doanh nghiệp xác định hàng sản xuất tại Việt Nam

    09/10/2020 08:00

    (BĐT) - Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến hoàn thiện trình Chính phủ. Nghị định được ban hành sẽ lấp khoảng trống pháp lý, từ đó gỡ lúng túng cho doanh nghiệp trong việc xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hiện nay.

chuyên đề

Kết nối đầu tư