#Handiresco
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Handiresco dự kiến lãi 38,8 tỷ đồng năm 2022, giảm 32% so với 2021

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (Handiresco), doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 253 tỷ đồng, giảm 11,8% so với năm 2020. Sau khi trừ đi các khoản chi phí và ghi nhận thêm doanh thu tài chính, Handiresco lãi trước thuế 57,6 tỷ đồng, giảm 5,8% so với 2020.

Kết nối đầu tư