Handiresco dự kiến lãi 38,8 tỷ đồng năm 2022, giảm 32% so với 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (Handiresco), doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 253 tỷ đồng, giảm 11,8% so với năm 2020. Sau khi trừ đi các khoản chi phí và ghi nhận thêm doanh thu tài chính, Handiresco lãi trước thuế 57,6 tỷ đồng, giảm 5,8% so với 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Handiresco đạt 785,7 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 49%, tương ứng 384,7 tỷ đồng.

Năm 2022, Handiresco đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 240 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 38,8 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư