• Gỡ vướng, đẩy mạnh giải ngân dự án giao thông

    17/08/2021 10:00

    (BĐT) - Trong 7 tháng đầu năm 2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giải ngân được 19.093 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 44,6% kế hoạch đã phân bổ và 44,4% kế hoạch được Thủ tướng giao. Để công tác giải ngân đạt kế hoạch đề ra, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư triển khai nhiều giải pháp, đẩy nhanh giải quyết thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án.

chuyên đề

Kết nối đầu tư