• Nhiều hệ lụy nếu bị thu hồi vốn do giải ngân chậm

    13/12/2021 10:00

    (BĐT) - Chính phủ, các bộ, ngành trung ương sẵn sàng xắn tay tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của từng địa phương để thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2021 đạt tiến độ, chất lượng. Tuy nhiên, nếu địa phương không thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân cụ thể của từng vướng mắc thì không thể tháo gỡ được. Nếu không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021, cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư