• Ông Hồ Quang Cua: Xin đừng bôi bác gạo Việt Nam

    06/09/2020 08:41

    Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 6,5 - 6,7 triệu tấn gạo. Thị trường nhập khẩu nào dù là cao cấp hay trung cấp thì những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đều phải đáp ứng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư