• 9 tháng năm 2021, Việt Nam thu hút 22,15 tỷ USD đầu tư nước ngoài

    24/09/2021 16:52

    (BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/9/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt  22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư