#E-Licogi16
Trong tháng 1/2021, Công ty CP Điện lực Licogi 16 được công bố trúng 3 gói thầu tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam với tổng giá trúng thầu 182,2 tỷ đồng

Điện lực Ligogi 16, nhà cung ứng lớn của Điện lực miền Nam Hồ sơ nhà thầu

(BĐT) - Vượt qua nhiều đối thủ tiềm lực khác như Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện miền Bắc Việt Nam (XLĐ miền Bắc), Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1)…, Công ty CP Điện lực Licogi 16 (E-Licogi16) cùng lúc trúng 3 gói thầu với tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam trong những ngày đầu năm.