#Đường tỉnh 719B
Gói thầu số 8 Xây lắp toàn bộ công trình thuộc Dự án Làm mới đường trục ven biển Đường tỉnh 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, tỉnh Bình Thuận có giá 718,802 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Lê Tiên

“Nghìn tỷ” làm mới Đường tỉnh 719B: Bước ngoặt cho du lịch Bình Thuận

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Thuận (Bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 8 Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả một số chi phí khác và chi phí dự phòng) thuộc Dự án Làm mới đường trục ven biển Đường tỉnh 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. Dự án là bước ngoặt, đánh dấu việc thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.