• Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ mới: Đề xuất cân đối nhu cầu để địa phương thu hút đầu tư

    30/08/2021 10:00

    (BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia (SDĐQG) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Tờ trình Dự thảo, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giữ lại một phần chỉ tiêu sử dụng đất để cân đối nhu cầu sử dụng đất cho các địa phương thu hút đầu tư trong trường hợp cần thiết.

chuyên đề

Kết nối đầu tư