#Dự án Phát triển giao thông xanh
Sở Giao thông vận tải TP.HCM kiến nghị chấm dứt Dự án buýt nhanh BRT số 1 vì nhiều yếu tố liên quan chưa đồng bộ, khó đảm bảo hiệu quả khi khai thác. Ảnh: Lê Tiên

TP.HCM ngổn ngang dự án sử dụng vốn vay

(BĐT) - Làm việc với lãnh đạo TP.HCM, mối quan tâm hàng đầu của Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) Carolyn Turk là tiến độ các dự án mà nhà tài trợ này dành cho Thành phố. Mặc dù đã có nhiều cam kết và nỗ lực, thực tế các dự án sử dụng vốn ODA tại TP.HCM đang trì trệ, chậm tiến độ, thậm chí có dự án tiến thoái lưỡng nan.