#Dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước
Gói thầu Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước. Ảnh: NC st

Gói thầu tư vấn tại Bình Phước: Vì sao nhà thầu bị loại?

(BĐT) - Không đồng tình với kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án Cụm hồ tỉnh Bình Phước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu, một nhà thầu bị loại đã có văn bản phản ánh tới Báo Đấu thầu cùng cơ quan chức năng liên quan. Chủ đầu tư nói gì?