• Mở gói thầu xây lắp chính thuộc dự án cầu Mỹ Thuận 2

    15/07/2020 10:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa mở Gói thầu XL.03A Thi công cọc khoan nhồi và các trụ nhịp chính dây văng từ trụ T14 đến T17 (bao gồm điều tiết đảm bảo an toàn giao thông thủy trong thời gian thi công).

chuyên đề

Kết nối đầu tư