• Liên danh 4 thành viên trúng gói thầu 210 tỷ đồng tại Dự án BIIG1 - Bắc Kạn

    30/09/2021 07:00

    (BĐT) - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (BIIG1) - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 62 Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn với xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư