#doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
Nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp và người dân sẽ được hưởng lợi nếu để thị trường quyết định giá cả mặt hàng xăng dầu. Ảnh: Lê Tiên

Tạo động lực cạnh tranh cho DN xăng dầu

(BĐT) - Chưa bao giờ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Ngoài những tác động như dịch bệnh Covid-19, xung đột Nga - Ukraine…, một nguyên nhân được chỉ ra là do chính sách quản lý điều hành hoạt động xăng dầu ngày càng bị siết chặt, áp dụng mệnh lệnh hành chính để giải quyết tình thế, thay vì tạo động lực cạnh tranh lành mạnh lâu dài.

Kết nối đầu tư