#Doanh nghiệp gạch ốp
Doanh nghiệp gạch ốp lát đã trải qua năm 2020 đầy khó khăn. Ảnh: Nhã Chi

Doanh nghiệp gạch ốp lát kỳ vọng tiếp tục hồi phục

(BĐT) - Không nằm ngoài ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, doanh nghiệp gạch ốp lát đã trải qua năm 2020 đầy khó khăn, đặc biệt là 3 tháng đầu năm và dần phục hồi trong các quý sau đó. Sự phục hồi này được kỳ vọng mạnh mẽ hơn trong năm 2021 khi ngành xây dựng được dự báo tăng trưởng khả quan.