• Bộ Tài chính: Chú trọng thanh, kiểm tra DN điện, xăng dầu, bất động sản

    20/11/2019 08:00

    (BĐT) - Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị của ngành tài chính tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp (DN) có rủi ro lớn; DN hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, nợ đọng thuế lớn; DN kinh doanh xăng dầu, điện lực, kinh doanh bất động sản; DN phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu; DN có dấu hiệu chuyển giá…

chuyên đề

Kết nối đầu tư