#đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi
Dự kiến, việc lựa chọn nhà thầu tại mỗi dự án thành phần của Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sẽ được “chốt” vào trung tuần tháng 12/2022. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhiều nhà thầu muốn thực hiện cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

(BĐT) - Hiện nay các Ban Quản lý dự án của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang đẩy nhanh quá trình đánh giá sơ bộ năng lực của các nhà thầu đăng ký thực hiện 12 dự án cao tốc thành phần của Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến, việc lựa chọn nhà thầu tại mỗi dự án thành phần sẽ được “chốt” vào trung tuần tháng 12/2022.
Bộ GTVT vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 dự án thành phần thuộc Dự án Xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025: Gấp rút lựa chọn nhà thầu

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 dự án thành phần thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, 25 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 115.770 tỷ đồng sẽ được chỉ định thầu, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, trong quý IV/2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

TEDI được chỉ định 2 gói thầu tư vấn đường cao tốc hơn 144 tỷ đồng

(BĐT) - Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) vừa được chỉ định 2 gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán của 2 dự án thành phần (DATP) cao tốc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, với tổng giá trúng thầu hơn 144 tỷ đồng.