#Đầu tư xây lắp điện miền Bắc Việt Nam
Trong tháng 1/2021, Công ty CP Điện lực Licogi 16 được công bố trúng 3 gói thầu tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam với tổng giá trúng thầu 182,2 tỷ đồng

Điện lực Ligogi 16, nhà cung ứng lớn của Điện lực miền Nam Hồ sơ nhà thầu

(BĐT) - Vượt qua nhiều đối thủ tiềm lực khác như Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện miền Bắc Việt Nam (XLĐ miền Bắc), Công ty CP Xây lắp điện 1 (PCC1)…, Công ty CP Điện lực Licogi 16 (E-Licogi16) cùng lúc trúng 3 gói thầu với tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam trong những ngày đầu năm.
2 gói thầu thuộc Dự án Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí, tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận có giá trị 127,7 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Chọn được nhà thầu thi công DA Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây lắp điện miền Bắc Việt Nam (Xây lắp điện miền Bắc) vừa được công bố trúng 2 gói thầu thuộc Dự án Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí, tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận, do Ban Quản lý dự án lưới điện miền Nam mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu 127,7 tỷ đồng.