#đầu tư công lĩnh vực y tế
Đến ngày 30/6/2022, 7/8 dự án y tế được bố trí vốn kế hoạch năm 2022 tại Quảng Ninh chưa giải ngân được kế hoạch vốn. Ảnh minh họa: Lê Tiên

Quảng Ninh: Gỡ khó giải ngân đầu tư công lĩnh vực y tế Đầu tư công

(BĐT) - Là địa phương luôn có nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong giải ngân đầu tư công, 6 tháng đầu năm 2022, Quảng Ninh vẫn trong danh sách những tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Tuy nhiên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Ninh, việc giải ngân vẫn chưa đạt theo chỉ đạo của Tỉnh, do nhiều nguyên nhân.
Nhiều dự án trọng điểm của ngành y tế bị chậm tiến độ giải ngân. Ảnh: Lê Tiên

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực y tế

(BĐT) - Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 diễn ra ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế tập trung đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, các quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực; có giải pháp hiệu quả hơn thu hút nguồn lực tư nhân, tổ chức thực hiện Luật PPP linh hoạt. Đầu tư nhiều hơn nữa cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số.