#đầu tư BOT
Nguyên tắc quản lý đầu ra đối với các dự án PPP buộc nhà đầu tư phải quản lý hiệu quả chi phí dự án, lựa chọn nhà thầu bảo đảm năng lực . Ảnh: Lê Tiên

Chốt danh sách nhà thầu ngay khi chọn nhà đầu tư PPP

(BĐT) - Thời gian qua, nhiều ý kiến lo ngại về việc nhà đầu tư BOT chủ yếu chỉ định nhà thầu thực hiện, dẫn đến việc nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng năng lực, ảnh hưởng chất lượng công trình. 
Các dự án BOT giao thông giai đoạn 2010 - 2014 chủ yếu áp dụng hình thức chỉ định thầu. Ảnh: Lê Tiên

Bộ GTVT nói gì về việc chỉ định nhà đầu tư BOT?

(BĐT) - Theo lý giải của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), sở dĩ các dự án BOT trước năm 2016 chủ yếu áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư vì trong giai đoạn này, các nhà đầu tư tài chính không thực sự quan tâm đến đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.