#đấu thầu lại
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II: Trắc trở gói thầu EPC 3.296 tỷ

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TKV (Chủ đầu tư) đang tổ chức mời thầu lại Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II sau khi nhà thầu trúng thầu trước đó bỏ cuộc. Việc gói thầu quan trọng phải tổ chức mời thầu lại trong bối cảnh giá nguyên, nhiên, vật liệu leo thang khiến ngày đưa Dự án về đích thêm xa xôi.
Tòa nhà của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Gói thầu xây kè ngăn mặn tại Ninh Hòa (Khánh Hòa): Đấu thầu lại với 4 nhà thầu tham dự

(BĐT) - Phải hủy thầu sau khi bị tố cáo cản trở nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) ngay trong khuôn viên trụ sở bên mời thầu (Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình xây dựng Ninh Hòa), gói thầu xây lắp của Dự án Kè, đập ngăn mặn sông Đá Hàn phường Ninh Đa và xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa đã được mời thầu lại với 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).