• Bán đấu giá lô phế liệu tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều kiện tham gia đấu giá cản trở doanh nghiệp?

    20/05/2021 14:00

    (BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô đang tổ chức bán đấu giá lô phế liệu (nhựa, giấy) tồn đọng tại cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo phản ánh của doanh nghiệp, mặc dù có đầy đủ giấy phép và năng lực để tham gia đấu giá, nhưng tổ chức bán đấu giá đã từ chối bán hồ sơ cho doanh nghiệp với lý do không có tên trong Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp phép xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

chuyên đề

Kết nối đầu tư