#dân dụng
Còn tình trạng hạn chế nhà thầu

Còn tình trạng hạn chế nhà thầu

(BĐT) - Công ty TNHH Trường Thắng là nhà thầu chuyên thi công trong lĩnh vực xây lắp giao thông, dân dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Công ty đã và đang tham gia thực hiện nhiều dự án trong tỉnh An Giang và các địa bàn lân cận như Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An...