#cứu trợ doanh nghiệp
Gói hỗ trợ doanh nghiệp lần 2 cần tập trung vào các giải pháp như nới lỏng điều kiện tín dụng, miễn và giảm lãi; miễn, giảm thuế, phí; giảm các chi phí hạ tầng… Ảnh: Nhã Chi

Triển khai gói hỗ trợ lần 2: Chú trọng doanh nghiệp có tiềm lực phát triển

(BĐT) - Theo nhiều chuyên gia, gói hỗ trợ lần 2 là rất cần thiết, tuy nhiên, không chỉ hướng đến hỗ trợ, cứu trợ doanh nghiệp (DN), người dân vượt qua khó khăn, mà phải hướng tới tương lai, phục hồi và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, phải có điều chỉnh cách làm để chính sách đi vào cuộc sống, tận dụng được thời cơ.