CSI

  • Phát động chương trình đánh giá DN bền vững tại Việt Nam

    18/05/2021 15:48

    (BĐT) - Sáng 18/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng doanh nghiệp (DN) vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức Lễ phát động Chương trình Đánh giá, công bố DN bền vững tại Việt Nam (Chương trình CSI) 2021 với sự theo dõi trực tuyến của gần 400 đại biểu.
  • Xếp hạng doanh nghiệp bền vững 2016

    21/04/2016 14:44

    (BĐT) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức Lễ phát động Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp (DN) bền vững 2016. Dự kiến, Lễ công bố Bảng xếp hạng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Hà Nội.

chuyên đề

Kết nối đầu tư