#CSI
Lễ phát động Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2024 (Chương trình CSI 2024)

Hơn 153 chỉ số đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2024

(BĐT) - Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) tại Việt Nam năm 2024 sẽ có 153 chỉ số, trong đó 62% là các chỉ số tuân thủ, 38% là các chỉ số nâng cao. Với đa số là các chỉ số tuân thủ, điều này cũng thể hiện việc thực hiện phát triển bền vững (PTBV) không khó và xa vời cho doanh nghiệp, mà ngược lại, chỉ cần bảo đảm việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật, doanh nghiệp đã có một nền tảng vững chắc cho PTBV.
Phát động chương trình đánh giá DN bền vững tại Việt Nam

Phát động chương trình đánh giá DN bền vững tại Việt Nam

(BĐT) - Sáng 18/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng doanh nghiệp (DN) vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) tổ chức Lễ phát động Chương trình Đánh giá, công bố DN bền vững tại Việt Nam (Chương trình CSI) 2021 với sự theo dõi trực tuyến của gần 400 đại biểu.
Năm 2016 là năm đầu tiên VCCI tổ chức Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp phát triển bền vững. Ảnh: Thanh Tú

Xếp hạng doanh nghiệp bền vững 2016

(BĐT) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức Lễ phát động Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp (DN) bền vững 2016. Dự kiến, Lễ công bố Bảng xếp hạng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 tại Hà Nội.