#Công viên cây xanh Hà Nội
Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội là nhà thầu chính thực hiện công tác quản lý, duy tu, cải tạo, trang trí cây xanh cho Thủ đô trong 4 - 5 năm tới. Ảnh: Lê Tiên

Trúng thầu lớn, lợi nhuận Công viên cây xanh Hà Nội sẽ sáng sủa?

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội vừa công bố Báo cáo tài chính năm 2019 với kết quả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với năm 2018. Triển vọng kinh doanh của Công ty trong những tháng đầu năm 2020 cho thấy dấu hiệu tích cực khi Công ty đã trúng các gói thầu quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn Hà Nội với quy mô nghìn tỷ đồng.
Các gói thầu quản lý, duy tu, cải tạo, trang trí cây xanh trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2020 - 2024 có tổng giá trị hơn 1.800 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Đấu rộng rãi, ai trúng các gói thầu cây xanh tại Hà Nội?

(BĐT) - Theo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh tại Hà Nội năm 2020 - 2024 được công bố tháng 2 này, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tiếp tục đảm nhiệm khối lượng lớn công việc quản lý, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh cho Thủ đô trong 4 - 5 năm tới.