• Hiệp Thành, Nam Việt, Anh Khôi - bộ ba đấu thầu tại Cà Mau

    26/11/2021 14:00

    (BĐT) - Là nhà thầu bản địa, thời gian qua, Công ty TNHH Hiệp Thành được công bố trúng thầu với tần suất khá thường xuyên tại tỉnh Cà Mau. Đi sâu khảo sát tại nhiều gói thầu cho thấy, Hiệp Thành ít phải cạnh tranh khi đối thủ không có nhiều, thường lặp lại tại các gói thầu và sớm bị loại ở vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm hoặc năng lực kỹ thuật.

chuyên đề

Kết nối đầu tư