#Công ty CP Phát triển nguồn mở Việt Nam
Công ty CP Phát triển nguồn mở Việt Nam thực hiện việc truy cập và quét dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đăng tải lại theo cách thức không đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty phục vụ cho mục đích thu lợi từ việc bán dữ liệu cho các tổ chức cá nhân.

Bộ KH&ĐT đề nghị CTCP Phát triển nguồn mở VN chấm dứt quét dữ liệu của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

(BĐT) - Phúc đáp đề nghị của Công ty CP Phát triển nguồn mở Việt Nam về cung cấp dữ liệu đấu thầu dưới dạng dữ liệu mở, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bày tỏ quan điểm, đề nghị Công ty chấm dứt việc quét dữ liệu của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời khi tiếp cận, đăng tải thông tin về đấu thầu trên trang thông tin điện tử của Công ty phải nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, các quy định liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi tên miền dauthau.info đối với Công ty CP Phát triển nguồn mở Việt Nam do vi phạm quy định (ảnh: LT)

CTCP Phát triển nguồn mở Việt Nam bị phạt vì tổng hợp, cung cấp thông tin trái phép trên trang web dauthau.info

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được coi là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế, là "chìa khóa" để Việt Nam chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống, vốn dựa vào lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên, sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Trong quá trình này đòi hỏi các start up phải nắm được các quy định pháp luật để tránh vi phạm quy định.