#công trình vốn nhà nước
Trụ sở mới của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là công trình sử dụng vốn nhà nước đầu tiên đạt Chứng nhận Công trình xanh Lotus. Ảnh: St

Lợi ích lớn, vẫn hiếm công trình xanh

(BĐT) - Mặc dù đem lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội, nhưng số lượng công trình xanh (CTX) tại Việt Nam còn rất ít so với các nước trong khu vực. Theo nhiều chuyên gia, việc Nhà nước tiên phong đầu tư CTX có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Chính phủ chú trọng mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.