• Khoảng trống lớn trong ngành công nghiệp thiết bị y tế

    03/08/2020 14:00

    (BĐT) - Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thị trường trang thiết bị y tế (TTBYT) lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tuy nhiên hiện nay nhiều loại TTBYT vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Đại dịch Covid-19 như một cú hích để ngành công nghiệp thiết bị y tế trong nước có bước phát triển bứt phá nhờ những chính sách hỗ trợ phù hợp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư