#cổ phiếu Tesla
Ảnh Internet

Elon Musk bán gần 7 tỷ USD cổ phiếu Tesla một tuần

(BĐT) - Theo Reuters, tỷ phú Elon Musk đã bán thêm 1,2 triệu cổ phiếu Tesla với giá hơn 1,2 tỷ USD trong ngày 12/11. Như vậy, vị tỷ phú giàu nhất thế giới này đã bán 6,36 triệu cổ phiếu chỉ trong vòng một tuần.

Kết nối đầu tư