• Lo ngại rủi ro chính sách khi đầu tư năng lượng tái tạo

    30/10/2020 10:00

    (BĐT) - Thời gian qua, các chính sách của Chính phủ đã tạo nên làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT). Để tiếp tục thu hút dòng vốn tư nhân vào lĩnh vực NLTT, nhiều nhà đầu tư cho rằng, cần có những chính sách phát triển thống nhất, ổn định, dài hơi và công khai, minh bạch.
  • Đề xuất thí điểm định giá điện mặt trời

    02/10/2020 14:00

    (BĐT) - Bộ Công Thương đang nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời (ĐMT), lộ trình thực hiện để trình Thủ tướng phê duyệt triển khai trên toàn quốc. Công việc này cần có thời gian để đề xuất ban hành quy định. Trong giai đoạn chờ đợi, Bộ Công Thương đề xuất Chương trình thí điểm xác định giá ĐMT để thực hiện các dự án trong giai đoạn chuyển tiếp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư