• CIC Group dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 13 - 15%

    21/05/2020 17:49

    (BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC Group) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo đó, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15% và kế hoạch trả cổ tức năm 2020 từ 13 - 15%.

chuyên đề

Kết nối đầu tư