• Cảnh báo rủi ro tiềm ẩn khi khai gian giá chuyển nhượng nhà đất

    08/07/2021 09:14

    (BĐT) - Cục Thuế Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục mua, bán, đăng ký nhà và chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc chấp hành pháp luật khi chuyển nhượng bất động sản.

chuyên đề

Kết nối đầu tư