#chuyển nhượng nhà đất
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh báo rủi ro tiềm ẩn khi khai gian giá chuyển nhượng nhà đất

(BĐT) - Cục Thuế Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục mua, bán, đăng ký nhà và chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc chấp hành pháp luật khi chuyển nhượng bất động sản.

Kết nối đầu tư