• Tìm nguồn lực cho chương trình hồi phục kinh tế

    08/11/2021 10:00

    (BĐT) - Chính phủ đang xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh Covid-19. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), dự kiến nguồn tiền thực hiện Chương trình khoảng 800.000 tỷ đồng (35 tỷ USD). Theo các chuyên gia, cần triển khai ngay Chương trình với quy mô lớn, phạm vi đủ rộng, đặc biệt phải gắn với các mục tiêu phát triển dài hạn, tạo nền tảng cho sự phục hồi và phát triển bền vững.

chuyên đề

Kết nối đầu tư