#chương trình hỗ trợ lãi suất
Tính đến 22/8/2022, dư nợ các hợp đồng tín dụng ký kết từ 1/1/2022 của khách hàng thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất tại Agribank là 40.000 tỷ đồng. Ảnh: Minh Anh

Bao trùm tâm lý thận trọng chương trình hỗ trợ lãi suất

(BĐT) - Một số quy định chưa có hướng dẫn cụ thể, thủ tục phức tạp, tâm lý ám ảnh từ chương trình hỗ trợ lãi suất (HTLS) nhiều năm trước đến nay chưa quyết toán được là những nguyên nhân dẫn đến việc triển khai gói HTLS khá chậm chạp.

Kết nối đầu tư