• Gấp rút hành động chống suy thoái kinh tế

    03/07/2020 10:00

    (BĐT) - Một số ý kiến cho rằng Việt Nam đạt được thành công sớm trong chống dịch Covid-19 để đưa nền kinh tế vào trạng thái bình thường mới, đâu đó khiến cho chúng ta có cảm giác mọi thứ bình thường, không cần phải nỗ lực gì đặc biệt.

chuyên đề

Kết nối đầu tư