• Chỉ số giá xây dựng 6 tháng tăng 3,82%

    17/07/2021 19:07

    (BĐT) - Theo Bộ Xây dựng, chỉ số giá xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng 3,82% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tác động chính là do sự tăng giá của các vật liệu xây dựng đầu vào như giá thép xây dựng tăng 30 - 40%; giá nhựa đường tăng 9 - 10%; giá xi măng tăng 3 - 5%... Trong đó, mức tăng của giá thép được Bộ Xây dựng nhận định là không theo quy luật thông thường.
  • Hệ thống định mức, giá xây dựng còn nhiều bất cập

    13/04/2018 10:00

    (BĐT) - Định mức xây dựng được công bố hiện nay chưa phù hợp với cơ chế thị trường, chưa theo kịp những thay đổi của các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng mới, về cơ bản chỉ được áp dụng cứng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư