• Thông báo mời thầu

  16/12/2021 00:00

  (BĐT) - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng (CCRD) thực hiện gọi thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện với tài trợ từ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum với gói thầu: Cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật .
 • Thông báo mời thầu

  27/10/2021 00:00

  Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện gọi thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện với tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum với gói thầu: “Cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật”.
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU

  06/08/2021 00:00

  (BĐT) - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thực hiện gọi thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện với tài trợ từ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum với các gói thầu như sau:

chuyên đề

Kết nối đầu tư