#CapitaLand Việt Nam
Khoảng 1.000 người tham dự Hội thảo Phong thủy và Chiêm tinh học 2019

Chuyên gia phong thủy Dato Joey Yap diễn thuyết tại TP.HCM

(BĐT) - CapitaLand Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo Phong thủy và Chiêm tinh học 2019 tại TP.HCM. Đây là năm thứ 3 liên tiếp CapitaLand Việt Nam tổ chức sự kiện này với sự hợp tác của ông Dato Joey Yap, chuyên gia tư vấn hàng đầu thế giới về phong thủy và siêu hình học Trung Quốc.