• Yêu cầu doanh thu cản trở nhà thầu

    16/09/2021 14:00

    (BĐT) - Năng lực của nhà thầu khi tham dự thầu được đánh giá thông qua nhiều tiêu chí trong hồ sơ mời thầu (HSMT), trong đó có doanh thu bình quân hàng năm với khoảng thời gian thông thường là 3 năm gần đây. Mặc dù pháp luật về đấu thầu đã quy định cụ thể cách tính mức yêu cầu về doanh thu trung bình hàng năm, nhưng không ít trường hợp HSMT đưa ra yêu cầu vượt “chuẩn”, bất thường.

chuyên đề

Kết nối đầu tư