#Bệnh viện Lê Văn Thịnh
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

437,8 tỷ đồng mua thuốc cho Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM)

(BĐT) - Bệnh viện Lê Văn Thịnh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán mua sắm thuốc năm 2022 - 2023, với tổng dự toán 437,824 tỷ đồng. Dự toán sử dụng nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

TP.HCM: 387 tỷ mua thuốc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh

(BĐT) - Sở Y tế TP.HCM vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, với tổng dự toán 387,266 tỷ đồng từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán; nguồn thu hợp pháp khác.