• Đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang: Nhà thầu bị tước quyền làm rõ hồ sơ

    22/12/2021 14:00

    (BĐT) - Mặc dù có giá dự thầu thấp nhất trong số 3 nhà thầu tham dự, nhưng Liên danh Công ty TNHH MTV Môi trường Tây Bắc - Công ty TNHH MTV Bảo Quân Lai Châu không được mời vào thương thảo hợp đồng Gói thầu Thuê vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, mà bị loại ngay ở bước đánh giá về năng lực kỹ thuật, không được quyền làm rõ hồ sơ dự thầu (HSDT).

chuyên đề

Kết nối đầu tư