• Dấu hỏi về khả năng hoạt động liên tục của Bảo hiểm Viễn Đông

    07/04/2020 09:00

    (BĐT) - Năm 2019, dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với năm trước, song lợi nhuận của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (gọi tắt là Bảo hiểm Viễn Đông) vẫn giảm mạnh. Con số lợi nhuận của Bảo hiểm Viễn Đông sẽ giảm nhiều hơn nếu Công ty trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi. Đáng chú ý, các chỉ số tài chính của Công ty xấu hơn mức bình thường, đặt ra dấu hỏi về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
  • Bảo hiểm Viễn Đông vẫn trong lộ trình tái cấu trúc

    06/04/2016 13:00

    (BĐT) - Tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2016 vừa tổ chức tại Hà Nội, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính cho biết, đến nay đã hoàn thành cơ bản công tác tái cấu trúc các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) theo Quyết định số 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư