• Vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo đấu thầu 2019

    10/02/2020 08:00

    (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư